nuffnang

Thursday, April 26, 2012

Mengapa Wanita Sukai Lelaki Usia Lebih Tua


SUDAH sewajarnya wanita menyukai lelaki tampan. Namun,sudah sewajarnya pula wanita jatuh cinta pada lelaki dengan usia lebih tua. Mengapa demikian?

Sebab, wanita menyukai lelaki berusia lebih tua didasari dengan pelbagai alasan. Jadinya, apa alasan wanita menyukai lelaki berusia lebih tua? Cuba perhatikan pendedahan ini…..

Matang
Wanita lebih menyukai lelaki usia lebih tua kerana keperibadiannya matang. Lelaki dengan usia lebih tua mempunyai cara pandang yang matang, memahami situasi, dan emosi yang stabil.

Keyakinan
Kebiasaannya, wanita komited dengan lelaki yang usianya lebih tua. Sebab, wanita yakin bahawa lelaki tersebut lebih percaya diri dalam menghadapi masalah dan tahu tujuan hidupnya. Wanita menyukai lelaki yang usianya lebih tua kerana dapat menyokongdan membantu wanita dalam mencari penyelesaian saat menghadapi sesuatu    masalah.
Pengalaman
Pengalaman adalah salah satu alasan yang membuat wanita menyukai lelaki berusia tua. Lelaki berusia tua telah berpengalaman secara fizikal maupun mental. Pengalaman ini yang membuat lelaki berusia tua lebih memahami wanita.

Kemapanan
Wanita menyukai lelaki berusia tua kerana keadaan kewangan atau ekonominya telah mapan. Untuk membina sebuah hubungan rumah tangga yang harmoni dan bahagia, tentu diperlukan kemapanan dari segi ekonomi. Kerana itu, wanita menyukai lelaki berusia tua.

Anonymous

No comments:

Post a Comment