nuffnang

Thursday, August 17, 2017

Di Mana Letak Tanah Simpanan Melayu?

SALAH satu resolusi yang diputuskan dalam Konvensyen Memperkukuh Pasak Negara: Ke Arah Wasiat Lebih Tersurat yang diadakan baru-baru ini adalah mengenai isu tanah rizab Melayu. Isu ini menjadi ­tumpuan memandangkan terdapatnya tindakan tidak bertanggungjawab yang gagal menguruskan tanah rizab Melayu dengan baik seperti yang dimandatkan dalam Perlembagaan Persekutuan.

Tanah simpanan Melayu mempunyai sejarah panjang yang mendasari pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Memetik salah satu ungkapan Tujuh Wasiat Raja-Raja Melayu yang berbunyi: “Kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu dan kami benarkan kami isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu, selain gunung-ganang, tasik dan hutan simpan, Tanah Simpanan Melayu sehingga nisbah 50 peratus, selebihnya kamu rebutlah bersama-sama kaum lain.”

Kini, setelah 60 tahun merdeka masih ada pihak yang gagal menghayati pentingnya tanah simpanan Melayu. Malah isu hak pegangan tanah juga kadangkala dikaitkan dengan isu perkauman yang sempit. Maka, seeloknya rujukan dibuat kepada Perkara 89 dan 90 Perlembagaan Persekutuan yang memperjelaskan kedudukan tanah simpanan Melayu, tanah adat di Negeri Sembilan dan Melaka serta tanah Pegangan Melayu di Terengganu.

Perkara ini secara jelas memperuntukkan semua hal berkaitan tatacara pengurusan, pembangunan dan pengelasan tanah simpanan Melayu.

Dalam menangani hujah nakal yang mempersoalkan kewujudan tanah simpanan ini, rujukan boleh didorong dengan pemahaman tanah rizab seperti yang dinyatakan di Perkara 89(1) Perlembagaan Persekutuan. Tanpa memerlukan kemahiran berfikir yang tinggi pun, ia secara tersurat mengesahkan bahawa telah wujud tanah-tanah rizab sebelum merdeka dan status tanah-tanah rizab ini hendaklah kekal selepas kemerdekaan. Perkara 89(1) ini secara tidak langsung juga menyatakan wujudnya undang-undang di negeri-negeri Me­layu yang mengawal selia urusan ­tanah simpanan Melayu ini.

Secara ringkas undang-undang tanah simpanan Melayu mula diperkenalkan pada 1 Januari 1914 apabila Enakmen Rizab Melayu 1913 dikuatkuasakan di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Enakmen ini bagaimanapun dimansuhkan dan diganti pula dengan Enakmen Rizab Melayu 1933 yang seterusnya disemak semula pada 1935 dan diterbitkan semula sebagai Enakmen Rizab Melayu (Negeri Melayu Bersekutu Bab 142). Bagi negeri-negeri seperti Kedah, Perlis, Terengganu, Johor dan Kelantan juga terdapat enakmen yang mengawal selia rizab Melayu.

Menurut Perkara 89(6) Perlembagaan Persekutuan, tanah simpanan Melayu adalah tanah yang disimpan untuk diberi hakmilik kepada orang Melayu atau kepada anak negeri bagi negeri tempat terletaknya tanah itu; dan `orang Melayu’ termasuklah mana-mana orang yang, di bawah undang-undang negeri tempat dia bermastautin, dikira sebagai orang Melayu bagi maksud pe­rizaban tanah.

Bagi mengidentifikasikan Melayu dalam konteks ini, kita harus merujuk kepada enakmen-enakmen negeri kerana takrifan sebagai ‘Melayu’ adalah berbeza mengikut negeri-negeri.

Misalnya, menurut Enakmen Perlis, Melayu itu ditakrifkan sebagai seorang daripada bangsa Malaya atau orang keturunan Arab yang lazimnya berbahasa Melayu dan menganut agama Islam manakala bagi Enakmen 1913, Melayu adalah bangsa Malaya yang bertutur bahasa Melayu atau mana-mana bahasa Malaya dan menganut agama Islam.

Hakim Abdul Malik Ishak dalam kes Muthammah a/p Govindran v Masri Mohamed & Anor ada mengulas mengenai tanah rizab Melayu ini dengan menya­takan bahawa Enakmen Rizab Melayu bertujuan bagi negeri-negeri Melayu melindungi orang Melayu berhubung de­ngan kepentingan mereka di tanah simpanan Melayu.

Tambah beliau, sebarang transaksi untuk menjual, memperoleh atau percubaan untuk menjual atau memperoleh tanah simpanan Melayu yang bertentangan dengan enakmen-enakmen adalah tidak terpakai dan terbatal. Kes ini membuktikan tanah simpanan Melayu bukanlah sesuatu perkara baharu dan adanya undang-undang mengenainya sejak sebelum merdeka.

Justeru ini adalah satu hujah yang pramatang sekiranya terdapat pihak yang menyatakan amalan tanah simpanan Me­layu ini bersifat perkauman dan tidak relevan. Fakta sejarah serta undang-undang telah membuktikan kewujudan tanah simpanan Melayu dan ia dilindungi oleh undang-undang sejak sebelum kemerdekaan Tanah Melayu lagi.

Maka adalah menjadi tanggungjawab bagi kerajaan yang memerintah untuk melaksanakan wasiat Raja-Raja Melayu ini dan memelihara tanah rizab ­Melayu ini seperti mana yang digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan.

Tuesday, August 15, 2017

Presiden Sekadar Simbolik

Berubahkah nasib kaum Melayu di Singapura?
Jawatan Presiden Singa­pura, bunyinya gah sekali tetapi hanyalah simbolik tanpa memiliki sebarang kuasa politik.

Lantaran itu, tidak menghai­rankan jika ramai dalam ka­langan masyarakat Melayu di ne­gara pulau ini menyifatkan pemilihan mereka untuk menduduki kerusi ketua negara itu bukanlah perkara luar biasa atau ‘membanggakan’.

Malah belumpun lagi berlangsung pilihan raya presiden yang dijangka pada bulan depan, bekas Speaker Parlimen, Halimah Yacob, 62, sudah dicongak akan memenangi jawatan itu.

Selain berpengalaman luas dalam perkhidmatan awam, Ha­limah juga dikhabarkan sebagai ‘individu terpilih’ oleh kerajaan yang diterajui oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong.

Lebih-lebih lagi kerana hu­bungannya dengan parti peme­rintah, Parti Tindakan Rakyat (PAP) dan pernah menjadi ahli Parlimen mewakili PAP selama 16 tahun.

Tidak ramai yang mungkin percaya penegasan Hsien Loong sebelum ini bahawa beliau tidak mempunyai calon tertentu bagi jawatan itu, segala-galanya bergantung kepada mereka yang mahu bertanding manakala kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk mengaturnya.

Pada sisi lain, benarkah jawatan presiden itu hanya sekadar ‘boneka’ sedangkan selama 47 tahun jawatan itu didominasi oleh golongan bukan Melayu dan jika benar adakah presiden bukan Melayu sebelum ini selesa dengan gelaran itu.

Mungkinkah kerana kaum bukan Melayu di Singapura diberi keutamaan dan kelebihan dalam apa juga bidang maka presiden terlibat tidak perlu berhempas pulas untuk memikirkan nasib kaum masing-masing maka jawatan presiden adalah suatu kelebihan untuk mereka.

Justeru apabila seorang Me­layu memegang jawatan Pre­siden maka sudah pasti hala tuju kaum Melayu di Singapura diberi perhatian kerana kaum itu se­ring menyifatkan mereka sebagai golongan terpinggir di negara sendiri.

Maka bukan sahaja Halimah yang mempunyai pengalaman selama 40 tahun dalam per­khidmatan awam dan tiga tahun sebagai Speaker Parlimen malah calon lain juga mungkin ‘seharusnya’ memikirkan cara untuk menyelesaikan isu kaum Melayu di negara ini.

Kata Menteri Hal Ehwal Agama Islam republik itu, Yaacob Ibrahim, orang Melayu Singapura ketinggalan dalam bidang pendidikan dan sering dikaitkan dengan jenayah dan pengganas.

Mungkin pengharapan kaum Melayu di Singapura terhadap presiden baharu nanti tidaklah setinggi harapan mereka agar kaum Melayu diberi peluang memegang jawatan menteri kanan dalam Kabinet atau Perdana Menteri tetapi sekurang-kurangnya wujud ‘perubahan’ positif buat mereka.

Selain Halimah, jawatan presiden itu juga bakal ditan­dingi oleh Pengerusi Bourbon Offshore Asia Pacific, Farid Khan, 62, dan Ketua Eksekutif Second Chance Properties, Salleh Marican, 67.

Kata Halimah, walaupun Presiden Si­­ngapura tidak mempunyai ku­asa eksekutif tetapi jika terpilih beliau mahu membantu dalam membentuk ma­syarakat menerusi inisiatif dan ucap­annya.

“Saya tidak boleh membu­at dasar dan undang-undang tetapi saya mahu membina ma­syarakat yang progresif, menye­luruh, me­ngambil berat dan mempunyai rasa belas kasihan,” katanya.

Kira-kira 74 peratus rakyat Singapura berketurunan Cina manakala kaum Melayu mewakili 13 peratus dan kaum India pula hanya sembilan peratus daripada sejumlah 5.6 juta penduduk.- www.utusan.com.my

Wednesday, August 9, 2017

Malukah Melayu Dengan Fitrahnya?

MELAYU memang dah lama lupa asalnya, ke­rana malu akan dirinya, takut dikata sakailah pula.” - Seloka Melayu. Ketinggian adab dan pekerti bangsa Melayu bukan hanya kerana fitrah bangsanya.

Tetapi lebih utama lagi, kerana wujud pegangan agama Islam sebagai panduan hidup yang memperhaluskan kerapian bangsa Melayu. Ini jelas apabila dilihat daripada lipatan sejarah bagaimana seawal abad 15 lagi, ketika masyarakat bangsa asing masih tergapai-gapai dalam naratif bangsa mereka, bangsa Melayu di tanah air ini telahpun bergerak maju dan mengkanunkan undang-undang berdasarkan hukum syarak.

Sebagai sebuah bangsa, Melayu hidup bermaruah dan berprinsip berlandaskan aturan moral yang tinggi. Panduan hidup bangsa Melayu bukanlah hanya terpaksi kepada etika yang ditetapkan oleh adat masyarakat tetapi juga di­ikat dengan kekangan undang-undang yang menidakkan salah laku, terutama salah laku yang merosakkan bangsa.

Antaranya, undang-undang dalam Hukum Kanun Me­laka yang mengharamkan zina. Hikmah di sebalik pengharaman zina adalah mudah, yakni untuk memastikan salasilah keturunan bangsa Melayu terjaga.

Adakah waras jika niat murni untuk memelihara keturunan supaya bangsa ini tidak dipalit dalam kecelaruan, diambil sambil lewa dan diperkotak-katikkan? Semakin jahilkah bangsa Melayu sehingga kini ada yang menidakkan peraturan dan etika hidup bermasyarakat sehingga nasab anak dibuat isu permainan untuk disembangkan di jalanan tanpa nilai?

Pada 25 Julai lalu, keluar penghakiman Mahkamah Rayuan dalam kes ‘Bin Abdullah’, membenarkan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun yang dilahirkan kurang dari 6 bulan selepas pernikahan ibubapanya untuk tidak menggunakan ‘Bin Abdullah’.

Sebaliknya, Mahkamah Rayuan memetik pema­kaian Seksyen 13 Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (Akta 152) bagi membenarkan permohonan ibubapa kanak-kanak ini untuk dia dibinkan dengan nama bapanya.

Kritikan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan timbul kerana penghakiman ini dilihat bercanggah dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dalam tahun 2003.

Fatwa itu menyebut: “Anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut.”

Terkini, pada 3 Ogos lalu, permohonan Jabatan Pendaftaran Negara untuk menggantung pelaksanaan penghakiman dalam kes ‘Bin Abdullah’ sehingga rayuan ke Mahkamah Persekutuan diputuskan, turut ditolak. Adakah wujud gesaan untuk menutup ruang agar perkara ini didalami dan jika wujud khilaf, diperbetulkan?

Sudahlah penghakiman ini dibenarkan untuk menolak hukum syarak tentang nasab, lebih malang lagi apabila ada suara sumbang yang mempersoalkan hak maruah anak yang dilahirkan di luar nikah jika dibinkan dengan nama ‘Abdullah’.

Malah suara kotor ini menambah, pemakaian ‘Bin Abdullah’ adalah stigma yang memalukan anak luar nikah.

Hina sungguh martabat anak yang tidak berdosa ini sehingga suara-suara busuk ini menghilangkan darjat mereka.

Bagaimana mungkin hukum syarak dalam Islam menidakkan maruah anak luar nikah, sedangkan mereka dibinkan dengan nama bapa Nabi dan Rasul agung umat Islam?

Bertambah malang lagi apabila ahli parlimen yang de­ngan biadab dan angkuh mencadangkan agar pasangan bersekedudukan, baik yang beragama Islam atau bukan, diiktiraf sebagai sebuah unit keluarga bagi membolehkan pemakaian Akta Keganasan Rumah Tangga yang baru sahaja dipinda.

Apakah sudah hilang rasa malu bangsa ini sehingga kita sebegitu tega dan biadab terhadap fitrah bangsa? Adakah sudah hilang langsung nilai etika sehingga pasangan yang berkahwin menurut tuntutan moraliti bermasyarakat dianggap setaraf dan sama duduk dengan mereka yang memesongkan adab ketimuran?

Alasan yang diketengahkan hanyalah bualan dangkal kononnya kekasih yang bersekedudukan juga terlibat sebagai mangsa keganasan isi rumah. Maka hak mereka juga harus dibela.

Apakah sudah tiada Kanun Jenayah di negara ini sehinggakan mereka perlu diiktiraf khas dalam Akta Keganasan Rumah Tangga? Permainan kotor apakah yang sedang ahli politikus ini mainkan?

Penulis suka untuk mengingatkan diri sendiri dan masyarakat Malaysia bahawa bangsa Melayu ini hidup bermaruah.

Jangan kerana hanya rasa rendah diri atau kegilaan sesetengah orang yang berbangsa Melayu mengharapkan sokongan mereka yang tidak berkongsi fahaman berlandaskan agama Islam, kini timbul segala macam kerenah yang menidakkan didikan Islam yang menjadi pegangan bangsa Melayu. Biarlah mereka katakan Melayu itu ‘sakai’ sekali pun, bangsa ini tidak harus malu asalkan fitrah bangsa Mela­yu tidak lari daripada pegangan hidup bersyariat.