nuffnang

Sunday, June 16, 2019

Merungkai Keresahan Melayu

UNTUK topik ini saya ingin menerangkan secara ringkas mengenai apa yang dimaksudkan dengan ungkapan kepemimpinan berhikmah atau dalam bahasa Inggeris adalah wise leadership yang sekarang menjadi perbahasan besar di peringkat antarabangsa.

Ungkapan ini merujuk kepada satu kualiti kepemimpinan yang menekankan elemen perseimbangan antara ideal dan realiti yang ada. Adanya elemen visi dan misi yang cukup jelas, bertimbang rasa dan hikmah (wisdom) dalam semua pertimbangan kepemimpinan sedemikian. Tindakan perlu dilakukan dengan jitu dan teliti supaya tidak berlaku masalah ataupun kerosakan dalam masyarakat.

Jadi pemimpin perlu ada falsafah ikan biar tertangkap, air jangan keruh. Kadang-kadang ada pemimpin; ikan tidak tertangkap, air sudah keruh. Jadi bermakna kepemimpinan berhikmah akan meminimumkan kekecohan dalam masyarakat dalam melaksana dan menjayakan misi serta visinya.

Satu lagi topik adalah mengenai isu merungkai keresahan rakyat yang ada pada hari ini. Yang perlu kita rungkai adalah lima keresahan utama. Saya ingin berkongsi beberapa dapatan yang dibuat oleh pelbagai institusi penyelidikan yang saya ikuti pembentangannya dan juga melalui laman web badan berkenaan.

Pertama, adalah kos sara hidup. Ini adalah perkara pokok dan besar. Pengalaman baik di Sudan, Pakistan, Perancis atau di mana-mana negara, soal kos sara hidup ini besar impaknya kepada keresahan rakyat. Keresahan ini saya fikir real dalam konteks negara kita Malaysia pada hari ini.

Perkara ini perlu ditangani semua pihak terutama oleh kerajaan yang memerintah sekarang sama ada isu harga barangan dan perkhidmatan, hutang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), peratus pengangguran yang tinggi serta jumlah generasi muda terutamanya Melayu yang bankrap. Keadaan yang ada ini adalah cukup menekan. Ditambah pula dengan harga komoditi yang rendah, sama ada kelapa sawit, getah dan seumpamanya yang mengakibatkan keresahan cukup ketara dirasakan.

Kedua, keresahan yang perlu ditangani adalah persepsi dan hakikat yang dirasakan oleh Melayu terutamanya bumiputera dari segi komposisi sokongan pengundi yang membentuk Kerajaan Persekutuan pada hari ini yang secara realitinya dibentuk oleh dukungan 30 peratus orang Melayu manakala 70 peratus orang Melayu berada dalam segmen pembangkang.

Oleh yang demikian, ada persoalan legitimasi, walaupun Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad cuba seimbangkan sedikit dengan pelantikan Kabinet yang mewakili demografi rakyat Malaysia. Namun dari segi sokongan, kedudukan itu begitu. Jadi hakikat itu mengakibatkan ada keresahan yang tertentu kepada majoriti orang Melayu.

PERLU PERTAHAN LANGKAH AFIRMATIF

Ketiga, keresahan membabitkan persepsi terdapat percubaan-percubaan untuk merungkai Perlembagaan Persekutuan dan perkara-perkara penting yang termaktub dalamnya terutama membabitkan soal hak istimewa orang Melayu dan seumpamanya.

Ini termasuk perjanjian jus soli (hak mendapat kerakyatan di sesebuah negara adalah berdasarkan kelahiran di negara itu) yang telah berlaku antara kaum-kaum di Malaysia menjelang kemerdekaan 1957. Jadi saya kira sebahagian besar rakyat terutama Muslim dan bumiputera berasa resah dan tercabar apabila ada percubaan-percubaan sedemikian.

Keempat, keresahan peringkat akar umbi terutama di luar bandar yang melihat tiada program-program konkrit untuk membantu bumiputera. Pada masa sama wujud perbahasan dan polemik sama ada langkah afirmatif yang sebelum ini membela dalam kalangan yang tertinggal di belakang dan seumpamanya hendak diteruskan atau tidak. Saya fikir perkara ini memerlukan satu perhatian khusus, sebab ada pihak yang berpendapat langkah afirmatif perlu dipertahankan.

Tetapi ada kalangan yang berpendapat Melayu tidak perlu lagi tongkat. Maka biarkanlah Melayu tanpa tongkat. Jadi saya fikir polemik ini perlu diselesaikan dan selagi tidak diselesaikan, keresahan itu akan terus melebar dalam masyarakat terutama dalam kalangan Melayu dan bumiputera. Sebab itu, saya fikir satu kongres perlu dianjurkan untuk merungkai hal-hal ini ataupun membuat tanggapan dan sentuhan kepada isu berkenaan.

Kelima, wujud keresahan berikutan berlaku serangan berterusan kepada hampir semua institusi yang sebelum ini didominasi oleh orang Melayu sama ada raja-raja, mufti, syarikat milik kerajaan (GLC) bumiputera, parti-parti politik dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO). Habis semuanya didedahkan atas prinsip kebebasan dan keterbukaan. Semuanya dibuka dan tidak ada lagi yang disembunyikan atas dasar maslahah.

Serangan ini datang dari pelbagai arah sama ada dalaman atau daripada kaum lain. Media sosial yang ada menambahkan lagi kerencaman. Bila masyarakat keliru dan tiada hala tuju, mereka akan menjadi resah. Perkara ini perlu kita perbetulkan supaya Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan, kesemuanya dapat berasa selesa dan selamat tinggal di Malaysia kerana adanya unsur hormat menghormati. Sebab pengorbanan ini dibuat oleh semua kaum sebenarnya.

Jadi yang penting adalah bagaimana kita dapat merungkai keresahan rakyat ini dengan pelbagai pelan tindakan dan pendekatan yang boleh dilakukan seperti menerusi Himpunan Generasi Muda Muslim Malaysia (HG3M) di bawah Yayasan Belia Malaysia (YBM).

HG3M akan melihat ruang-ruang bagaimana ia mampu menjambatani masalah-masalah yang berbangkit dengan pelbagai pihak yang ada sekali gus menjadi platform untuk berkongsi dan merungkai semua keresahan yang terpendam dalam kalangan rakyat Malaysia.

No comments:

Post a Comment